Peerage Holding

Sackville Tufton

Tufton (Barony)

Starting on: Mon 27th Mar 1786

Ending on: Mon 24th Jan 1825

Ordinality: 9